СГЗБ ще проведе ежегодния технически семинар в Пловдив на 27.09.2019г.

Уважаеми колеги,

На 27.09.2019 г., в зала 1 на Дома на науката и техниката в Пловдив,от 10.00 часа ще се срещнем с колегите от региона за да Ви запознаем с последните технически новости в геодезията.

Потвърдени са 4 технически презентации от СОЛИТЕХ, ГЕОЗОНА, ИОЕС и ГЕО ПЛЮС, една научно-приложна от НИГГГ-БАН и дискусия по актуални професионални проблеми. 

Отговорници за събитието са инж. Димитър Арнаудов и инж. Иванка Колева от СГЗБ.

Заповядайте за да спазим заедно традицията с над 25 годишна история за провеждане на този технически геодезически семинар!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ