Публикуван е брой 1-2’2019 на списание Геодезия, Картография, Земеустройство

Брой 1-2’2019 на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ – издание на СГЗБ, е публикуван в електронен вариант на сайта на Съюза. Можете да го видите на следния адрес:

Пълната версия в електронен вид е достъпна за регистрирани абонати и членове на СГЗБ чрез парола за достъп до следния линк ГКЗ.

Печатното издание предстои да се разпространи в кратки срокове.

От редакционната колегия

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ