СГЗБ И КИГ ОРГАНИЗИРАТ РЕГИОНАЛНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СРЕЩА ВЪВ ВАРНА

Уважаеми колеги,

За нас е чест да Ви поканим да вземете участие в организираната от СГЗБ и подкрепена от КИГ регионална геодезическа среща на тема:
„АКТУАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ“,
която ще се проведе на 21 юни 2019 г. в гр. Варна, от 14.00 часа в Дома на науката и техниката.
Ще Ви бъде представен проектът на екип учени от НИГГГ-БАН – „Мониторинг на свлачищни процеси по Северното Черноморие на България чрез съвместно използване на данни от глобални навигационни спътникови системи и интерферометрични изображения от радари със синтезирана апeртура“. Фирми-дистрибутори на геодезическа апаратура, ще Ви информират за последните техническите новости.
Ще използваме възможността да поговорим за проблемите, които ни вълнуват.

Очакваме Ви!
Ще Ви информираме за окончателната програма, веднага след като бъде уточнена. За актуална информация следете нашия сайт: http://geodesy-union.org/.
Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ