СГЗБ взе участие в Генералната асамблея на CLGE – София 22-23.03.2019г.

На тържественото отбелязване на Световния ден на геодезиста на 21.03.2019г. в София, със специална церемония по откриване на плаката за честването на Геодезиста на 2019г., бе обявено и името му – унгарския учен Loránd Eötvös. Представената презентация за живота и делото му може да се види на следния линк:
http://www.clge.eu/documents/events/237/19_03_21_E%C3%B6tv%C3%B6s_Lorand_CLGE_Sofia.pdf

Делегатите на СГЗБ – Председателят д-р инж. Иван Калчев и Зам. председателят инж. Иван Андреев, взеха участие в провелата се в София на 22 и 23 март 2019г. Генерална асамблея на Съвета (Комитета) на европейските геодезисти – CLGE.

На специална церемония на 23.03.2019г. в присъствието на всички делегати на Генералната Асамблея на CLGE, представителите на България, Албания и Македония подписаха Кодекс за професионалните квалификации на европейският геодезист в кадастъра.

На форумът на CLGE бяха представени различни инициативи, които Съюзът прие да популяризира в България и сред европейските колеги:

 1. Осми Студентски конкурс на CLGE – 2018-2019. Наградата е 1000EUR и участие в Intergeo 2019 в Щутгарт, Германия. Повече информация може да се намери на сайта на събитието:
  http://www.clge.eu/news/index/163. Могат да се предложат теми в срок до 29 юли 2019г. в следните 5 категории:
  • Геодезия и топография;
  • Galileo, EGNOS, Copernicus (или комбинация от две от тези три теми);
  • ГИС и картографиране;
  • Кадастър и геодезия;
  • Ангажиране на студентите и младите геодезисти (тази категория е достъпна също и за млади геодезисти – под 35 години или регистрирани през последните 10 години).
 2. Продължаване на проекта Blue Parking за картиране на паркоместа за инвалиди. Повече информация може да мери на сайта на CLGE: http://blueparking.eu/index.html
 3. Делегатите на СГЗБ и КИГ предложиха номинацията на акад. Владимир Кирилов Христов за Геодезист на 2022г. Предложението и мотивите можете да видите в следния документ:

Повече информация за резултатите и документите от проведената Генерална асамблея на CLGE можете да намерите на сайта:
http://www.clge.eu/document

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ