Публикувани са докладите от XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ

След постъпили множество запитвания от колеги от страната и чужбина Организационния комитет на XXVIII международен симпозиум на СГЗБ взе решение да публикува всички постъпили резюмета и доклади за участие в симпозиума през 2018г.

Докладите бяха публикувани по време на Симпозиума на CD ISSN 2367-6051.

Сега могат да се намерят на интернет сайта на събитието на страниците ДОКЛАДИ  (представените на български език) и REPORTS (представените на английски език).

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ