Отчет за дейността на СГЗБ през 2018

На сайта на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, страницата За СГЗБ/Документи е публикуван Отчет за дейността на СГЗБ през 2018г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ за заседанието на УС на СГЗБ, насрочено за 05.12.2018г.

Освен отчетът е публикуван и проект за План за дейността на СГЗБ за 2019г.

Всички заинтересовани могат да се запознаят с документите и да дадат своите мнения и предложения.

От ръководството на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ