XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ

Уважаеми колеги!

На 08 и 09.11.2018г. в Дома на техниката на ул. „Г.С.Раковски“ № 108, гр. София, ще се проведе традиционния XXVIII Международен симпозуим „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” (със специална сесия за млади учени и студенти) и изложба, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България заедно с редица институции и други организации.

Официални гости на събитието ще са инж. Валентин Йовев – Зам.министър на МРРБ и инж. Виолета Коритарова – Изпълнителен директор на АГКК.

Програмата на симпозиума включва през двата дни 8 сесии с общо 40 доклада, 5 постер-доклади, изложба на геодезическа техника и фотографска изложба. Докладчиците са от България, Турция, Германия.

Със съдействието на Военно-географската служба на Българската Армия е организиран коктейл в Централния дом на Армията.

Специални благодарности за финансовата подкрепа за провеждането на събитието дължим на КИИП-София град (официален съорганизатор), МАПЕКС АД и ГЕО ПЛЮС ЕООД.

Програма за XXVIII Международен симпозуим можете да намерите на сайта на събитието.

Очакваме Ви отново на най-мащабното и значимо научно-техническо събитие в календара на българската геодезическа общност, което за пореден път събира учени, администрация, неправителствени геодезически професионални организации, практици, преподаватели, студенти и ученици. ЗАПОВЯДАЙТЕ!

От организационния комитет

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ