Геодезическите организации искат среща с МРРБ

Ръководителите на Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Секция „ГПГ“ в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камара на инженерите по геодезия (КИГ) и Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) изпратиха общо писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството с искане за срочна среща за обсъждане на редица проблеми в сектора.

Писмото може да видите тук: Писмо за среща в МРРБ 01-2018, както и на сайта на КИГ.

Писмото от четирите НПО е депозирано в МРРБ от Председателя на КИГ.

Напомняме, че това е пореден опит на неправителствените организации в областта на геодезията за иницииране на диалог с ръководството на МРРБ и АГКК.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ