Доклад за актуалните проблеми на геодезията у нас за 2017 на ръководството на СГЗБ

По време на XXVII Международен симпозиум бе изнесен доклад „Актуални проблеми на геодезията у нас“ от Председателя на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.

В направеният обзор на 2017г. в доклада е констатирано, че тази година може да се обяви за най-динамичната по отношение на поредицата от персонални кадрови смени в ръководството на единствения държавен орган в областта на геодезията в България – Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Дали тази динамика се отразява добре за развитието на бранша и за геодезическата общност е въпрос, на който всички  усещаме отговора доста осезаемо и той не може да се оцени като положителен! Ръководствата се сменят, но проблемите пред бранша и колегията остават, дори, според нас, се задълбочават!

Тази турболентност, следствие на политическите процеси в страната за изминалата една година, се прояви и в сектора геодезия и кадастър, като определено не може да се каже, че внася стабилност, предсказуемост и развитие. Последствията не закъсняват – 2017 година ще бъде може би рекордна по отношение на провалени и невъзложени планирани обществени поръчки за кадастрални и геодезически дейности. Българските геодезисти се чувстват несигурни за непосредственото си бъдеще и хляб, перспективите за развитие са неясни и недефинирани. За съжаление това се отразява и на общностните нагласи в колегията – загубва се стремежа за обединяване на геодезическите организации за защита на общи каузи, наблюдава се даже действието на центробежни сили и прояви на разединяване.

Пълният текст на доклада може да прочетете тук.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ