Програма на XXVII Международен симпозуим на СГЗБ – 09-10.11.2017г.

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България организира за 27 поредна година Международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” (със специална сесия за млади научни работници и специалисти и за студенти) и изложба.

Симпозиумът ще се състои на 09 и 10 ноември 2017г. в Дома на техниката, ул. „Г.С.Раковски“ № 108.

Официални гости на Симпозиума ще са инж. Валентин Йовев – Зам. Министър на МРРБ, както и представители на АГКК, ВГС, УАСГ, КИИП, КИГ, АГФ, ФНТС.

Окончателната програма на симпозиума включва 34 доклада. Детайли може да намерите в следните документи:

  1. Програма на български език
  2. Програма на английски език
  3. Програма на съпътстващи събития 

За първи път по време на симпозиума в паралелно със сесиите ще се организират и специални демонстрации с практическа насоченост (гео-ателиета, workshops):

  1. Софтуерният GNSS приемник – революционно нова геотехнология за всеки! (Българска Геоинформационна Компания)
  2. Предимства на системата StarFire при работа с и без инфраструктурни GNSS мрежи (GEOZONE AG, Швейцария)

Повече информация може да намерите на сайта на събитието тук.

Заповядайте!

От организаторите

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ