НОВО ИЗДАНИЕ НА СГЗБ

Излезе от печат нова книга със заглавие „Основи, системи и технологии в инженерната геодезия“ от трилогията по проекта „Приложна геодезия“ на авторите Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев, издание на СГЗБ.

Повече информация може да намерите на страницата „Печатни издания“ тук.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ