Публикуван е брой 5-6’2016 на списание ГКЗ

Новият брой 5-6’2016 на списание „Геодезия, картография, земеустройство“ е публикуван в електронен вариант на сайта на Съюза. Предстои отпечатването и разпространението на печатното издание.

Редакционната колегия на списанието и ръководството на СГЗБ изказва специални благодарности за финансовата подкрепа за отпечатване на броя на списанието на инж. Божидар Николов – ръководител на „ГЕОНИК ЗЕМЕМЕРНО БЮРО“ и дългогодишен активист на Съюза!

Можете да видите електронното издание на списанието тук.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ