Общо събрание (Xl конгрес) на СГЗБ

На редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), проведено на 01 декември 2016 г. в изпълнение на изискванията на Устава на СГЗБ се взе решение за насрочване на Общо събрание (Xl конгрес) на СГЗБ.

Общото събрание ще се проведе на 27 април 2017 г., в зала № 3 на Дома на науката и техниката, гр. София от 10.30 часа (регистрация от 10.00 часа) при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Съюза след X конгрес;
2. Доклад на ЦКК;
3. Бюджет на СГЗБ;
4. Изменение на устава, ако има предложения;
5. Избор на нови съюзни органи;
6. Избор на делегати за ОС на ФНТС.

Делегатите на Конгреса се избират съгласно устава, с който можете да се запознаете тук.

Предложения за изменение в Устава на СГЗБ могат да се подават чрез Секретаря на Съюза инж. Иванка Колева, която е и член на работната група по измения в Устава. Предложения могат да се изпращат и на e-mail: office@geodesy-union.bg.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ