СГЗБ издаде нова електронна книга с автори проф. Г. Милев и д-р И. Милев

СГЗБ спомогна издаването на нова електронна книга с автори Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев.

Книгата „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“ е част от проекта  „Приложна геодезия“ на авторите, състоящ се от две части 1. Инженерна геодезия и 2. Други приложения на геодезията (Не инженерни приложения на геодезията), двете заедно третират всестранното приложение на геодезията. Книгата всъщност е 2 част на 1. Инженерна геодезия, която е подготвяна за печат под формата на 3 книги:

  1. Основи на инженерната геодезия
  2. Проектиране и приложение на устройствените и генералните планове
  3. Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и машини и планове на изградените комплексни обекти.

Книга 2 е в обем от 330 стр. с текст, формули, таблици и черно-бели и цветни фигури и е във формат А4. Намира се на http://biblio.bg/ – сървъра на електронна книжарница Библио.бг в Библио.бг – „Моята библиотека“ в pdf формат, от където може да бъде закупена в дигитален вид за  30 лв. Отпечатане е в издателство „Авангард“ и може да се купи от книжарниците в УАСГ, СЕК и Блестящ факел. Останалите две книги също в дигитален вид, се очаква да могат да се закупят от същата електронна книжарница  до края на 2016 г.

 

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите – устройствените схеми,  устройствените  и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцент е поставен на технологията за проектиране и приложение на регулационните планове, генералните планове и на схемите и плановете за вертикалното планиране. При това проблемите се третират от интердисциплинарна позиция и позицията на съвременните възможности на: дигиталното проектиране, геопространствените технологии, използването на глобалните спътникови навигационни системи, електронните системи за измерване и обработка на данни, трасиране и контролиране, геоинформационните системи, използването на съвременния дигитален кадастъра и др. Заедно с това изложението се основава и отразява, доколкото това е възможно, огромната актуална нормативна и поднормативна база – закони, правилници, наредби, инструкции, указания, и др., като в някои случаи основни положения от нея се е наложило да се цитират директно. Тя обаче е динамично развиваща и следва винаги да се има предвид актуалното й състояние Включени са и редица примери от реалната практика по устройството на териториите. Отразява и дългогодишната работа и опит на авторите.

Безспорно такава огромна материя не може да бъде изчерпателно представена във всички свои аспекти. В структурирането на книгата и изложението е търсено баланс в представянето на основните проблеми и  акцент на онези аспекти  които са по-непосредствено свързани с дейността на геодезистите в областта на устройственото планиране.

Книгата е предназначена преди всичко за геодезистите. Поради интердисциплинарния характер на проблемите и начина на изложението тя обаче може да бъде много полезна за широк кръг от специалисти – архитекти, инженери, юристи и други, работещи по проблемите на устройственото планиране. Може да се ползва от преподаващите и изучаващите тези проблеми, работещите в общините, съда, при проектирането и строителството в тази област, собственици на поземлени имоти и от много други.

Рекламна брошура за изданието можете да намерите тук.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ