Заседание на УС на СГЗБ – 01.12.2016г.

На 01.12.2016 г. /четвъртък/, от 13:00 часа, в зала 105, ет. 1 на ДНТ, ул.”Г.Раковски” 108, София, се проведе заседание на Управителния съвет на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на СГЗБ за 2016 г., докладва: Предс. на СГЗБ д-р инж. И. Калчев;
  2. Отчет на Центалната контролна комисия за 2016 г., докладва: Предс.на ЦКК инж. Зл. Деков
  3. План на дейността за 2017 г., докладва: Зам.-предс. на СГЗБ инж. И.Андреев
  4. Насрочване на Общо събрание (конгрес) на СГЗБ. Избор на комисии, докладва: Предс. на СГЗБ д-р инж. И. Калчев
  5. Разни.

На Заседанието беше разгледан и приет отчет за дейността на СГЗБ за 2016г. подготвен от Председателя и Секретаря на Сюза. Окончателният текст на отчета можете да прочетете на следния линк: Отчет пред УС на СГЗБ – 2016.

Протокол от заседанието на УС на СГЗБ можете да прочетете на следния линк: Протокол от УС на СГЗБ_01_12_2016.

Двата документа са публикувани в секцията За СГЗБ/Документи на интернет страницата на Съюза.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ