Отчет пред УС на СГЗБ за 2016г.

Публикуван е отчет за дейността на СГЗБ, в който е представена обобщена информация за периода от 30.11.2015г. до 30.11.2016г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ с цел представяне пред Управителния съвет на Съюза на резултатите от дейностите по изпълнение на приетия план за 2016г. Заседанието на УС на СГЗБ ще бъде се проведе на 01.12.2016г.

Отчетът е пуликуван в секцията Документи на интернет страницата на Съюза и може да се прочете на следния адрес:

Отчет пред УС на СГЗБ – 2016

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар