декември 2021

Monthly Archives

  • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 22-23.01.2022 г.

    Организаторите от СГЗБ, УАСГ, МГУ и КИИП на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър обявяват следващ курс на 22-23.01.2022 г. Предвижда се курсът да се проведе целодневно основно онлайн в реално време или с възможност за самообучение. Лектори ще бъдат: адв. Емилия Ангелова – юридически експерт; инж. Нели Костова […]