юли 2021

Monthly Archives

  • Национално съвещание по фотограметрия и дистанционни изследвания

    Уважаеми колеги, Заповядайте на националното съвещание, организирано от секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания“ към СГЗБ, което ще се проведе на 8 юли 2021 г., от 16:30 ч., в зала 3 на Дома на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски“ 108, София.Прилагаме предварителната програма: Ако не можете присъствено да участвате във форума, имате възможност да […]

  • Курсове за повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастъра

    Уважаеми колеги, СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, УАСГКАТЕДРА „МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МГУНАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“, КИИП предложиха съвместно програма за провеждане на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) и (5) от ЗКИР, която беше одобрена със заповед № РД-13-122/21.06.2021г […]

  • „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

    Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, участва като партньор за България в двете водещи състезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021. „Copernicus Masters“ (https://copernicus-masters.com) и „Galileo Masters“ (https://galileo-masters.eu) са водещи европейски състезания за разработване на иновативни приложения, използващи данни от космоса. Събитията са […]