16/11/2020

Daily Archives

  • Проект „From View to Reality“ на Катедра „Фотограметрия и картография“ очаква нашата подкрепа

    Уважаеми колеги, Лабораторията по дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни към Катедра „Фотограметрия и картография“ при Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, предприема една инициатива за подкрепа на подготовката на специалисти в областта на фотограметрията и дистанционните изследвания. Фотограметрията и дистанционните методи винаги са били най-прогресивната част от нашата […]

  • СГЗБ проведе успешно XXX Юбилеен Международен Симпозиум

    От 04.11 до 06.11.2020г. се проведе традиционния XXX юбилеен симпозиум СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Въпреки особените обстоятелства поради епидиемичната обстановка Симпозиумът и тази година се организира и премина успешно. С цел осигуряване на безопасни възможности за провеждане […]