11/03/2019

Daily Archives

  • СГЗБ със становище относно последните нападки на НПС ТСТС към геодезистите

    Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България внесе в Управителния съвет на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), с копия до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър официално становище по повод продължаващите нападки и необосновани претенции на ръководството на Национална професионална секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ […]

  • Тържествено честване на Световния ден на геодезиста – 2019

    Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото честване на Световния ден на геодезиста, обявен от GLGE и FIG, който ще се проведе на 21 март 2019 г. (четвъртък), в Националния музей „Земята и Хората“, София. Тази година традиционно организираното събитие от СГЗБ в България ще бъде подкрепено от Европейския комитет на геодезистите – CLGE, […]