март 2019

Monthly Archives

 • СГЗБ взе участие в Генералната асамблея на CLGE – София 22-23.03.2019г.

  На тържественото отбелязване на Световния ден на геодезиста на 21.03.2019г. в София, със специална церемония по откриване на плаката за честването на Геодезиста на 2019г., бе обявено и името му – унгарския учен Loránd Eötvös. Представената презентация за живота и делото му може да се види на следния линк: http://www.clge.eu/documents/events/237/19_03_21_E%C3%B6tv%C3%B6s_Lorand_CLGE_Sofia.pdf Делегатите на СГЗБ – Председателят […]

 • Документи за извънредното общо събрание на СГЗБ – 18.04.2019

  Ръководството на СГЗБ публикува за предварително обсъждане на сайта на Съюза следните документи, които ще се разглеждат на извънредното Общо събрание, насрочено за 18.04.2019г.: Проект за изменение на Устава на СГЗБ Мотиви към проекта за изменение на Устава на СГЗБ Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра (документ на Европейския комитет на геодезистите – […]

 • СГЗБ със становище относно последните нападки на НПС ТСТС към геодезистите

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България внесе в Управителния съвет на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), с копия до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър официално становище по повод продължаващите нападки и необосновани претенции на ръководството на Национална професионална секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ […]

 • Тържествено честване на Световния ден на геодезиста – 2019

  Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото честване на Световния ден на геодезиста, обявен от GLGE и FIG, който ще се проведе на 21 март 2019 г. (четвъртък), в Националния музей „Земята и Хората“, София. Тази година традиционно организираното събитие от СГЗБ в България ще бъде подкрепено от Европейския комитет на геодезистите – CLGE, […]