08/02/2019

Daily Archives

  • Извънредно общо събрание на СГЗБ на 18.04.2019г.

    ПОКАНА до членовете на сдружение  „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България ” Уважаеми колеги, Управителният съвет на сдружение „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България”, на основание   чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал. 2 от Устава на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, свиква ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на […]