2019

Yearly Archives

 • СГЗБ със становище относно последните нападки на НПС ТСТС към геодезистите

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България внесе в Управителния съвет на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), с копия до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър официално становище по повод продължаващите нападки и необосновани претенции на ръководството на Национална професионална секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ […]

 • Тържествено честване на Световния ден на геодезиста – 2019

  Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото честване на Световния ден на геодезиста, обявен от GLGE и FIG, който ще се проведе на 21 март 2019 г. (четвъртък), в Националния музей „Земята и Хората“, София. Тази година традиционно организираното събитие от СГЗБ в България ще бъде подкрепено от Европейския комитет на геодезистите – CLGE, […]

 • Извънредно общо събрание на СГЗБ на 18.04.2019г.

  ПОКАНА до членовете на сдружение  „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България ” Уважаеми колеги, Управителният съвет на сдружение „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България”, на основание   чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал. 2 от Устава на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, свиква ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на […]

 • ЧЕСТИТА НОВАТА 2019 ГОДИНА с новия брой на списание ГКЗ!

  Ръководството на Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България пожелава на всички членове и колеги здраве и успех през новата 2019 година! В края на 2018г. редакционната колегия на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ подготви и последната книжка на брой 5-6 за 2018г. Съдържанието на книжката може да се прочете на страницата Печатни издания на сайта […]