01/12/2018

Daily Archives

  • Отчет за дейността на СГЗБ през 2018

    На сайта на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, страницата За СГЗБ/Документи е публикуван Отчет за дейността на СГЗБ през 2018г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ за заседанието на УС на СГЗБ, насрочено за 05.12.2018г. Освен отчетът е публикуван и проект за План за дейността на СГЗБ за 2019г. Всички […]

  • Публикувани са докладите от XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ

    След постъпили множество запитвания от колеги от страната и чужбина Организационния комитет на XXVIII международен симпозиум на СГЗБ взе решение да публикува всички постъпили резюмета и доклади за участие в симпозиума през 2018г. Докладите бяха публикувани по време на Симпозиума на CD ISSN 2367-6051. Сега могат да се намерят на интернет сайта на събитието на страниците ДОКЛАДИ  (представените […]