юни 2018

Monthly Archives

  • СГЗБ получи указания за приложение на регламента за защита на лични данни от КЗЛД

    На 26.02.2018г. от името на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), като неправителствена професионална организация в областта на геодезията, картографията и кадастъра от името на всички правоспособни лица да извършват дейности по кадастъра съгласно чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) отправи писмено искане към Комисията за защита на личните данни […]

  • Публикуван е брой 1-2’2018 на списание ГКЗ

    Подготвена е за печат книжка 1-2’2018 на списание „Геодезия, картография, земеустройство“, издание на СГЗБ. Всички абонати на печатното издание ще получат книжките си през юни 2018г. Архивни броеве на списанието можете да прегледате на страницата Печатни издания. Електронното издание на списанието ГКЗ 1-2’2018 можете да прегледате тук. Напомняме на заинтересованите, че с решение на Управителния съвет на […]

  • РИМИ И ФОРМУЛИ – книги за поета Кирил Христов и геодезиста акад. Владимир Христов

      На 14 юни 2018г. (четвъртък) от 17:00 часа в Зала 4 на Дома на науката и техниката, ул. „Г.С.Раковски“ № 108 в гр. София ще се състои премиерата на книгата „Рими и формули“ с автор Невена Христова. Книгата се състои от две части, озаглавени „Кирил Христов Бащата“ и „Владимир Христов Синът“ посветени на признатия […]