май 2018

Monthly Archives

  • Принципни предложения на СГЗБ относно обществените поръчки в АГКК

    Уважаеми колеги, По повод създалата се патова ситуация с условията за възлагане на обществени поръчки от АГКК за геодезически и кадастрални дейности се проведоха поредица срещи и дискусии между ръководителите на геодезическите неправителствени професионални организации – АГФ, КИГ, Секция ГПГ в КИИП и СГЗБ. Оценката за ситуацията като „патова“ бе дефинирана от Главния секретар на […]