23/04/2018

Daily Archives

  • Реакция на колегията относно поръчки на АГКК за ГММП и КККР

    В проведената анкета, организирана от ръководствата на Секция ГПГ – КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ, участие взеха 38 колеги. Получиха се следните обобщени мнения: На въпроса „Какво е мнението Ви по условията в обявените обществени поръчки на АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 26 или 68.4% от попълнилите анкетата са отговорили, че „Условията не […]

  • Младежки семинар 2018г.

    Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, съвместно с Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия организират ежегодния младежки семинар, който ще се проведе от 14:00 часа на 24.04.2018г. (вторник) в зала 120 на сградата на Ректората на УАСГ. Програма за провеждане на събитието можете да намерите тук: ПОКАНА_МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР_2018 Ръководството на СГЗБ […]