17/04/2018

Daily Archives

  • Анкета на геодезическите НПО за тръговете на АГКК

    Ръководителите на Секция ГПГ в КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ организират допитване до колегията относно обявените обществени поръчка от АГКК за съдаване на ГММП и КККР. Всички заинтересовани могат да попълнят анкета за обобщаване на мнения в следната форма: Резултатите от анкетата до момента можете да прегледате в следната форма: