08/01/2018

Daily Archives

  • Обществено обсъждане на промени в Наредба № 4

    Уважаеми колеги, Продължава „сагата“ с претенциите на група инженери от Секция „ТС и ТС“ в КИИП да „завземат“ разработването на проекти по „Вертикално планиране“ и „Трасировъчен план“ от инвестиционните проекти по част Геодезия чрез промени в Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти! С нарочно Открито писмо по въпроса се произнася декана […]