2018

Yearly Archives

 • Отчет за дейността на СГЗБ през 2018

  На сайта на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, страницата За СГЗБ/Документи е публикуван Отчет за дейността на СГЗБ през 2018г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ за заседанието на УС на СГЗБ, насрочено за 05.12.2018г. Освен отчетът е публикуван и проект за План за дейността на СГЗБ за 2019г. Всички […]

 • Публикувани са докладите от XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ

  След постъпили множество запитвания от колеги от страната и чужбина Организационния комитет на XXVIII международен симпозиум на СГЗБ взе решение да публикува всички постъпили резюмета и доклади за участие в симпозиума през 2018г. Докладите бяха публикувани по време на Симпозиума на CD ISSN 2367-6051. Сега могат да се намерят на интернет сайта на събитието на страниците ДОКЛАДИ  (представените […]

 • XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ

  Уважаеми колеги! На 08 и 09.11.2018г. в Дома на техниката на ул. „Г.С.Раковски“ № 108, гр. София, ще се проведе традиционния XXVIII Международен симпозуим „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” (със специална сесия за млади учени и студенти) и изложба, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България заедно с […]

 • Публикуван е брой 3-4’2018 на списание ГКЗ

  Редакционната колегия на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ има удоволствието да информира членовете на СГЗБ и абонатите на списанието, че е подготвена за печат книжка 3-4’2018. Книжката съдържа 72 страници. Всички абонати на печатното издание ще получат книжките си през септември 2018г. Архивни броеве на списанието можете да прегледате на страницата Печатни издания. Електронното издание на списанието […]

 • СГЗБ получи указания за приложение на регламента за защита на лични данни от КЗЛД

  На 26.02.2018г. от името на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), като неправителствена професионална организация в областта на геодезията, картографията и кадастъра от името на всички правоспособни лица да извършват дейности по кадастъра съгласно чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) отправи писмено искане към Комисията за защита на личните данни […]

 • Публикуван е брой 1-2’2018 на списание ГКЗ

  Подготвена е за печат книжка 1-2’2018 на списание „Геодезия, картография, земеустройство“, издание на СГЗБ. Всички абонати на печатното издание ще получат книжките си през юни 2018г. Архивни броеве на списанието можете да прегледате на страницата Печатни издания. Електронното издание на списанието ГКЗ 1-2’2018 можете да прегледате тук. Напомняме на заинтересованите, че с решение на Управителния съвет на […]

 • РИМИ И ФОРМУЛИ – книги за поета Кирил Христов и геодезиста акад. Владимир Христов

    На 14 юни 2018г. (четвъртък) от 17:00 часа в Зала 4 на Дома на науката и техниката, ул. „Г.С.Раковски“ № 108 в гр. София ще се състои премиерата на книгата „Рими и формули“ с автор Невена Христова. Книгата се състои от две части, озаглавени „Кирил Христов Бащата“ и „Владимир Христов Синът“ посветени на признатия […]

 • Принципни предложения на СГЗБ относно обществените поръчки в АГКК

  Уважаеми колеги, По повод създалата се патова ситуация с условията за възлагане на обществени поръчки от АГКК за геодезически и кадастрални дейности се проведоха поредица срещи и дискусии между ръководителите на геодезическите неправителствени професионални организации – АГФ, КИГ, Секция ГПГ в КИИП и СГЗБ. Оценката за ситуацията като „патова“ бе дефинирана от Главния секретар на […]

 • Реакция на колегията относно поръчки на АГКК за ГММП и КККР

  В проведената анкета, организирана от ръководствата на Секция ГПГ – КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ, участие взеха 38 колеги. Получиха се следните обобщени мнения: На въпроса „Какво е мнението Ви по условията в обявените обществени поръчки на АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 26 или 68.4% от попълнилите анкетата са отговорили, че „Условията не […]

 • Младежки семинар 2018г.

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, съвместно с Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия организират ежегодния младежки семинар, който ще се проведе от 14:00 часа на 24.04.2018г. (вторник) в зала 120 на сградата на Ректората на УАСГ. Програма за провеждане на събитието можете да намерите тук: ПОКАНА_МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР_2018 Ръководството на СГЗБ […]