18/08/2017

Daily Archives

  • Обществено обсъждане на промени в Наредба № 4

    През последните месеци в нарочна работна група в МРРБ се разрази дискусия по постъпили предложения за промени в Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. В появилите се няколко варианта на проекти за изменения на Наредба № 4 се предлагат различни промени, които предвиждат съществени изменения в посока изземване на функциите на […]