Новини

 • Статия на проф. д-р инж. Керанка Василева и проф.дтн инж. Георги Вълев в списание Coordinates

  В броя от декември 2015 година на международното специализирано издание за геодезия  е публикувана статията на проф. д-р инж. Керанка Василева (НИГГГ към БАН) и проф. дтн инж. Георги Вълев (Шуменски Университет „Св. Константин Преславски“ Deformation Analysis of the Territory of Bulgaria from GNSS observations (Анализ на деформации на територията на България от GNSS наблюдения). […]

 • Първи геодезически събор

  Уважаеми колеги, На заседание на Управителния съвет на СГЗБ от 10.12.2015г. беше подкрепена инициативата, обявена от ръководството на Съюза по време на XXV Международен симпозиум (05-06.11.2015г.) за организиране на национален форум за обсъждане на състоянието и бъдещето на геодезията, картографията и кадастъра в България. За осъществяване на тази инициатива СГЗБ заедно с КИИП, КИГ и АГФ организират […]

 • Геодезическа конференция в гр. Русе 2015

  Нови геодезически технологии и практическото им значение На 24 април2015год. от 10часа,в сградата на НТС гр. Русе, бул. „Придунавски” № 6бе проведена геодезическа конференция на тема: „Нови геодезически технологии и практическото им значение“. Тя бе организирана от Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и Териториална организация на НТС – гр. Русе със любезното […]

 • ГИЛДИЯТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ

  На 25 март, за четвърта поредна година, гилдията на геодезистите в България отбеляза Европейския ден на геодезиста и геоинформатика. Честването, организирано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ)  и Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), се проведе в Националния музей „Земята и хората“ и събра повече от сто представители от професията.   Тази […]

 • НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ

  Традиционното годишно национално съвещание, организирано от секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания” към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), тази година се състоя на 3 юли в Парк Хотел Витоша – София с участието на 30 професионалисти, а основната тема бе „Интегриране на разнородни пространствени данни, базирани на фотограметрични технологии”. Традиция е някоя от […]

 • История на СГЗБ

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е обществена, съсловна, непартийна организация. В него членуват от учащи се до пенсионери, от техници до професори, обединява служители на държавни и частни фирми, на предприятия, на университети, на работодатели и изпълнители на геодезически дейности. Той е създаден преди 89 години и е член на Федерацията на научно-техническите […]