Новини

 • Народното събрание прие ЗИД на ЗКИР

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър бе приет на второ четене от Народното събрание на 07.07.2016г. Подробна информация за законопроекта можете да видите на следния линк към сайта на Народното събрание. Законопроектът беше приет така, както беше внесен от Министерски съвет по предложение на МРРБ (АГКК) въпреки отправените забележки […]

 • СГЗБ организира фотоконкурс

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България обявява ФОТОКОНКУРС 2016г. на тема: „Геодезистите снимат“! Участник в конкурса може да бъде всеки. Краен срок за изпращане на снимките е 01 октомври 2016г. на e-mail : office@geodesy-union.org. Подбрани снимки ще бъдат публикувани на интернет страницата на СГЗБ : http://geodesy-union.org/ и в съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство“. Класирането […]

 • Мнение на СГЗБ за случващото се в областта на Кадастъра

  По повод на появилата се информация за проведена първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на областните служби „Земеделие“ (официалната информация от МРРБ прочетете тук) и получилите публичност изказвания на Министъра на МРРБ  (в-к Капитал, в-к Стандарт) ръководството на СГЗБ изказва своето мнение в предварително подготвена статия „ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЛИ […]

 • Удължени срокове за участие в XXVI Международен симпозиум на СГЗБ 2016

  В ход е подготовката на XXVI Международен симпозиум организиран от СГЗБ. За повече информация вижте страницата Събития.   Международен симпозиум 2016 Информираме Ви, че сроковете за участие в симпозиума са удължени както следва: – представяне на заявки за участие с резюмета на доклади – до 30 юни; – представяне на доклади и постери – до […]

 • Решения за Националното съвещание за геодезическите референтните системи в България

  На 09.06.2016г. в зала 2 на Дома на техниката на ул. „Г.С.Раковски“ № 108 се състоя работна среща на инициаторите за провеждане на Национално съвещание на тема „Реализациите на Европейските геодезически референтни системи в България и свързаните с тях основни геодезически мрежи и нормативна уредба“. В работната среща взеха участие следните лица: д-р инж. Иван […]

 • Националното съвещание за геодезическите референтните системи в България се отлага!

  Уважаеми колеги, По повод на обявената инициатива на СГЗБ, съвместно с АГФ, КИГ и Секция „Геодезия“ към КИИП за провеждане на 09.06.2016г. на Национално съвещание на тема „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ  И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“ с неудовлетворение Ви уведомявам, че до момента няма постъпили заявки за […]

 • Подписан е обобщаващият документ от Първи геодезически събор

  На официална среща на ръководителите на АГФ, КИГ, Секция „Геодезия“ в КИИП и СГЗБ, провела се на 26.05.2016г. в офиса на КИИП в сградата на УАСГ, бе подписан обобщаващ документ с решения от Първи геодезически събор. Под заглавието „ВИЗИЯ ЗА ОСНОВНИ НАСОКИ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ 2016 – 2031“ в […]

 • 4-та европейска среща на младите геодезисти във FIG, 7-9 юни 2016, Амстердам, Холандия

  От ръководството на Младежката секция на Международната федерация на геодезистите (FIG) получихме напомняне за предстоящата 4-та Европейска среща на младите геодезисти, която ще се проведе на 7-9 юни в Амстердам, Холандия. Срещата се организира като продължение на предходните успешни срещи в София, Берлин и Лисабон. Нещото, което прави тазгодишната среща специална е съвместното й провеждане с […]

 • Младежка геодезическа среща на софийския фестивал на науката

  МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ организира среща на 14 май по време на СОФИЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА. Въпреки лошото време, младите геодезисти осъществиха идеята си да  съчетаят посещението на Софийския фестивал на науката с разходка в парка „Заимов“. Атмосферата впечатляваше  с интереса към представените теми, към изложбените павилиони и с веселото настроение. […]

 • Становище на СГЗБ, АГФ и КИИП по проект на ЗИД на ЗКИР

  На 13.04.2016г. в деловодството на Народното събрание бе внесено становище на професионалните геодезически организации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и мотиви към проекта, внесен от Министерски съвет в Народното събрание на Република България на 25.03.2016 със сигнатура 602-01-12. Становището отразява обобщените мнения на членовете на […]

 • Ден на европейския геодезист и геоинформатик 2016

  На 23 март 2016г. за пета поредна година СГЗБ организира празнично честване на Деня на европейския геодезист и геоинформатик. Добре дошли скъпи колеги заедно и тържествено да отбележим европейският ни професионален празника от 16:00 часа в Националния музей „Земята и Хората“, в гр. София. Повече информация за програмата можете да намерите тук: Постер. От ръководството на […]

 • Първи геодезически събор

  На 6 февруари 2016 г. се проведе Първият геодезически събор под мотото: „Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“. Събитието се проведе по инициатива на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и беше подкрепено от Камарата на инженерите по геодезия /КИГ/, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ и […]