Новини

 • Отчет пред УС на СГЗБ за 2016г.

  Публикуван е отчет за дейността на СГЗБ, в който е представена обобщена информация за периода от 30.11.2015г. до 30.11.2016г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ с цел представяне пред Управителния съвет на Съюза на резултатите от дейностите по изпълнение на приетия план за 2016г. Заседанието на УС на СГЗБ ще бъде се […]

 • ЕВРОПЕЙСКАТА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА „ГАЛИЛЕО“

  ЕВРОПЕЙСКАТА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА „ГАЛИЛЕО“ Европейската Глобална навигационна система „Галилео“ се изгражда за цивилни нужди и ще осигурява високоточно позициониране в обхвата на един метър в реално време. На 21 октомври 2011 г. са били изведени първите четири сателита проектирани за да се потвърди концепцията в космическото простронство и на земята. На 12 октомври бяха изведени […]

 • Становища и предложения от СГЗБ относно проекти на документи на АГКК

  На сайта на АГКК през последения месец бяха публикувани за обществено обсъждане няколко пректа на документи – наредби, техническа спецификация за отстраняване на явна фактическа грешка. Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) в стремежа си да изразява мнението и интересите на геодезическата колегия  в диалога с администрацията състави и предложи становища и предложения […]

 • Публикуван е новият брой 3-4’2016 на съюзното списание ГКЗ

  Излезе от печат новият брой 3-4’2016 на списанието „Геодезия, Картография и Земеустройство“ (ГКЗ), издавано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Електронното издание на списанието ГКЗ можете да намерите тук. Абонатите на книжното издание на списанието ще го получат своевременно по поща. Използвам случая да поздравя и благодаря на членовете екипа на редакционната колегия, които […]

 • Покана от АГКК за индикативни оферти за отстраняване на явни фактически грешки

  АГКК поиска официално от геодезическите професионални организации индикативни оферти за геодезически дейности за отстраняване на явни фактически грешки в неурбанизираната територия и контрол на коригираните цифрови данни. В поканата АГКК съобщава, че е директен бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“, Процедура BG05SFOP001-1.002 за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ с […]

 • Фотоконкурс „Геодезистите снимат“

  Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че можете да участвате във фотоконкурса „Геодезистите снимат“, организиран от Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България. Класирането ще бъде обявено на 3-4 ноември на XXVI Международен симпозиум. Крайния срок за изпращане на Вашите предложения е  до 1 октомври 2016 г.  Моля използвайте приложения формуляр за заявяване на Вашето участие: Формуляр […]

 • Предварителна програма за XXVI Международен симпозиум на СГЗБ

  Организационният комитет на XXVI Международен симпозиум на СГЗБ подготви предварителна програма за провеждане на събитието. За авторите на доклади може да се използва електронната форма за регистрация за участие в симпозиума (изисква регистрация)! Повече подробности можете да намерите на страницата на XXVI Международен симпозиум на СГЗБ.

 • Работна седмица на FIG 2017 в Хелзинки

  Международната федерация на геодезистите FIG организира поредната работна седмица под общото мото „Да измерим утрешния свят – от дигитализацията към добавена реалност“. Събитието ще се състои от 29 май до 2 юни 2017 година в столицата на Финландия – Хелзинки. Свидетели сме на разработването на водещи технологии и услуги, които не само описват видимия свят […]

 • Мнението на ръководството на СГЗБ по приетия ЗИД на ЗКИР е публикувано в „Строителство имоти“

  В брой 26 (1150) 18 – 24 юли 2016 г. на електронното издание „Строителство имоти“ е публикувана статията „Държавна политика ли е случващото се в областта на геодезията и кадастъра в България?“. С това мнението на ръководството на СГЗБ по приетия Закон за изменение и допълнение на ЗКИР има шанс да получи по-широк отзвук. Публикацията на сайта на […]

 • Регионална геодезическа среща в Хасково 2016

    Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Асоциация на геодезическите фирми заедно (АГФ) съвместно със Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) към Федерация на научно-техническите съюзи организират поредица от семинари – геодезически срещи в различни градове в страната. Първата организирана Геодезическа среща ще се проведе на 21.07.2016 г. от 9.30 ч. […]

 • Народното събрание прие ЗИД на ЗКИР

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър бе приет на второ четене от Народното събрание на 07.07.2016г. Подробна информация за законопроекта можете да видите на следния линк към сайта на Народното събрание. Законопроектът беше приет така, както беше внесен от Министерски съвет по предложение на МРРБ (АГКК) въпреки отправените забележки […]