Новини

 • Честит Глобален ден на Геодезиста – 2020!

  Уважаеми колеги, геодезисти на България, От името на ръководството на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България Ви поздравявам по случай Глобалния ден на геодезиста – 21.03.2020! На този ден за поредна година отбелязваме в глобален мащаб празника на нашата древна и млада, фундаментална и иновативна, обществено значима и обичана от нас професия. Преди всичко […]

 • УС на СГЗБ прие отчет за дейността за 2019г. и програма за 2020г.

  На заседание на Управителния съвет на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (УС на СГЗБ), проведено на 10.12.2019г., бяха разгледани, коментирани и приети Отчет за дейността на СГЗБ за 2019г., Финансов отчет за 2019г. и план за 2020г., както и План за научно-техническата дейност на СГЗБ за следващата 2020г. Обобщавайки дейността на СГЗБ в […]

 • ПРОГРАМА ЗА XXIX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ, 05-06.11.2019, ИСТАНБУЛ

  Организационният комитет на XXIX Международен симпозиум “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКАВ ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ съобщава, че е готова техническата програма на традиционното научно-техническо събитие, което ще се проведе на 05-06.11.2019г. в Истанбул, Турция в кампуса на Техническия университет в Истанбул (виж тук). В програмата на симпозиума тази година са заявени за представяне […]

 • СГЗБ ще проведе ежегодния технически семинар в Пловдив на 27.09.2019г.

  Уважаеми колеги, На 27.09.2019 г., в зала 1 на Дома на науката и техниката в Пловдив,от 10.00 часа ще се срещнем с колегите от региона за да Ви запознаем с последните технически новости в геодезията. Потвърдени са 4 технически презентации от СОЛИТЕХ, ГЕОЗОНА, ИОЕС и ГЕО ПЛЮС, една научно-приложна от НИГГГ-БАН и дискусия по актуални професионални проблеми.  […]

 • Публикуван е брой 3-4’2019 на списание Геодезия, Картография, Земеустройство

  Брой 3-4’2019 на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ – издание на СГЗБ, е публикуван в електронен вариант на сайта на Съюза. Можете да го видите на следния адрес: Пълната версия в електронен вид е достъпна за регистрирани абонати и членове на СГЗБ чрез парола за достъп до следния линк ГКЗ. Печатното издание предстои да се разпространи […]

 • СГЗБ организира посещение на Техническия университет в Истанбул за XXIX Международен симпозиум

  Организационният комитет на XXIX Международен симпозиум “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКАВ ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ съобщава, че е удължен срока за подаване на абстракти на доклади до 16.10.2019г. Напомняме, че традиционното научно-техническо събитие ще се проведе на 05-06.11.2019г. в Истанбул, Турция в кампуса на Техническия университет в Истанбул (виж тук). Местният организационен комитет […]

 • Публикуван е брой 1-2’2019 на списание Геодезия, Картография, Земеустройство

  Брой 1-2’2019 на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ – издание на СГЗБ, е публикуван в електронен вариант на сайта на Съюза. Можете да го видите на следния адрес: Пълната версия в електронен вид е достъпна за регистрирани абонати и членове на СГЗБ чрез парола за достъп до следния линк ГКЗ. Печатното издание предстои да се разпространи […]

 • СГЗБ и Техническия университет в Истанбул организират съвместно XXIX Международен симпозиум

  Организационният комитет на XXIX Международен симпозиум “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКАВ ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ съобщава, че традиционното научно-техническо събитие ще се проведе на 05-06.11.2019г. в Истанбул, Турция в кампуса на Техническия университет в Истанбул (виж тук). Местният организационен комитет в Истанбул създаде специална интернет страница за събитието, на която е публикувана подробна […]

 • СГЗБ И КИГ ОРГАНИЗИРАТ РЕГИОНАЛНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СРЕЩА ВЪВ ВАРНА

  Уважаеми колеги, За нас е чест да Ви поканим да вземете участие в организираната от СГЗБ и подкрепена от КИГ регионална геодезическа среща на тема: „АКТУАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ“, която ще се проведе на 21 юни 2019 г. в гр. Варна, от 14.00 часа в Дома на науката и техниката. Ще Ви бъде […]

 • С решение на Общото събрание СГЗБ вече е сдружение в обществена полза

  На проведеното Общо събрание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) на 18.04.2019г. единодушно бяха приети промени в Устава на сдружението. Основната промяна е в статута на Съюза – той вече е сдружение в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Целта е да се отрази в […]

 • СГЗБ взе участие в Генералната асамблея на CLGE – София 22-23.03.2019г.

  На тържественото отбелязване на Световния ден на геодезиста на 21.03.2019г. в София, със специална церемония по откриване на плаката за честването на Геодезиста на 2019г., бе обявено и името му – унгарския учен Loránd Eötvös. Представената презентация за живота и делото му може да се види на следния линк: http://www.clge.eu/documents/events/237/19_03_21_E%C3%B6tv%C3%B6s_Lorand_CLGE_Sofia.pdf Делегатите на СГЗБ – Председателят […]

 • Документи за извънредното общо събрание на СГЗБ – 18.04.2019

  Ръководството на СГЗБ публикува за предварително обсъждане на сайта на Съюза следните документи, които ще се разглеждат на извънредното Общо събрание, насрочено за 18.04.2019г.: Проект за изменение на Устава на СГЗБ Мотиви към проекта за изменение на Устава на СГЗБ Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра (документ на Европейския комитет на геодезистите – […]