Uncategorized

  • Регистрирайте се за Първи геодезически събор!

    Уважаеми колеги, Напомняме Ви за инициативата на СГЗБ, КИИП, КИГ и АГФ за организиране на Първи геодезически събор, който ще се проведе 06.02.2016г. Като основа за дискусията предлагаме доклада „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ – СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ОТ „КАДАСТЪР 2014“ КЪМ „КАДАСТЪР 2034“, представен на Международния симпозиум, който можете да изтеглите ТУК Разчитаме на активно […]

  • Доклад „Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България“

    АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ – СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ „КАДАСТЪР 2014“ КЪМ „КАДАСТЪР 2034“ инж. Цветен Боев, д-р инж. Кирил Стоянов, д-р инж. Иван Калчев – СГЗБ