Иван Калчев

Author Archives

 • СГЗБ организира фотоконкурс

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България обявява ФОТОКОНКУРС 2016г. на тема: „Геодезистите снимат“! Участник в конкурса може да бъде всеки. Краен срок за изпращане на снимките е 01 октомври 2016г. на e-mail : office@geodesy-union.org. Подбрани снимки ще бъдат публикувани на интернет страницата на СГЗБ : http://geodesy-union.org/ и в съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство“. Класирането […]

 • Мнение на СГЗБ за случващото се в областта на Кадастъра

  По повод на появилата се информация за проведена първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на областните служби „Земеделие“ (официалната информация от МРРБ прочетете тук) и получилите публичност изказвания на Министъра на МРРБ  (в-к Капитал, в-к Стандарт) ръководството на СГЗБ изказва своето мнение в предварително подготвена статия „ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЛИ […]

 • Удължени срокове за участие в XXVI Международен симпозиум на СГЗБ 2016

  В ход е подготовката на XXVI Международен симпозиум организиран от СГЗБ. За повече информация вижте страницата Събития.   Международен симпозиум 2016 Информираме Ви, че сроковете за участие в симпозиума са удължени както следва: – представяне на заявки за участие с резюмета на доклади – до 30 юни; – представяне на доклади и постери – до […]

 • Решения за Националното съвещание за геодезическите референтните системи в България

  На 09.06.2016г. в зала 2 на Дома на техниката на ул. „Г.С.Раковски“ № 108 се състоя работна среща на инициаторите за провеждане на Национално съвещание на тема „Реализациите на Европейските геодезически референтни системи в България и свързаните с тях основни геодезически мрежи и нормативна уредба“. В работната среща взеха участие следните лица: д-р инж. Иван […]

 • Националното съвещание за геодезическите референтните системи в България се отлага!

  Уважаеми колеги, По повод на обявената инициатива на СГЗБ, съвместно с АГФ, КИГ и Секция „Геодезия“ към КИИП за провеждане на 09.06.2016г. на Национално съвещание на тема „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ  И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“ с неудовлетворение Ви уведомявам, че до момента няма постъпили заявки за […]

 • Подписан е обобщаващият документ от Първи геодезически събор

  На официална среща на ръководителите на АГФ, КИГ, Секция „Геодезия“ в КИИП и СГЗБ, провела се на 26.05.2016г. в офиса на КИИП в сградата на УАСГ, бе подписан обобщаващ документ с решения от Първи геодезически събор. Под заглавието „ВИЗИЯ ЗА ОСНОВНИ НАСОКИ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ 2016 – 2031“ в […]

 • 4-та европейска среща на младите геодезисти във FIG, 7-9 юни 2016, Амстердам, Холандия

  От ръководството на Младежката секция на Международната федерация на геодезистите (FIG) получихме напомняне за предстоящата 4-та Европейска среща на младите геодезисти, която ще се проведе на 7-9 юни в Амстердам, Холандия. Срещата се организира като продължение на предходните успешни срещи в София, Берлин и Лисабон. Нещото, което прави тазгодишната среща специална е съвместното й провеждане с […]

 • Младежка геодезическа среща на софийския фестивал на науката

  МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ организира среща на 14 май по време на СОФИЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА. Въпреки лошото време, младите геодезисти осъществиха идеята си да  съчетаят посещението на Софийския фестивал на науката с разходка в парка „Заимов“. Атмосферата впечатляваше  с интереса към представените теми, към изложбените павилиони и с веселото настроение. […]

 • Становище на СГЗБ, АГФ и КИИП по проект на ЗИД на ЗКИР

  На 13.04.2016г. в деловодството на Народното събрание бе внесено становище на професионалните геодезически организации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и мотиви към проекта, внесен от Министерски съвет в Народното събрание на Република България на 25.03.2016 със сигнатура 602-01-12. Становището отразява обобщените мнения на членовете на […]

 • Ден на европейския геодезист и геоинформатик 2016

  На 23 март 2016г. за пета поредна година СГЗБ организира празнично честване на Деня на европейския геодезист и геоинформатик. Добре дошли скъпи колеги заедно и тържествено да отбележим европейският ни професионален празника от 16:00 часа в Националния музей „Земята и Хората“, в гр. София. Повече информация за програмата можете да намерите тук: Постер. От ръководството на […]