Иван Калчев

Author Archives

 • Публикуван е брой 5-6’2016 на списание ГКЗ

  Новият брой 5-6’2016 на списание „Геодезия, картография, земеустройство“ е публикуван в електронен вариант на сайта на Съюза. Предстои отпечатването и разпространението на печатното издание. Редакционната колегия на списанието и ръководството на СГЗБ изказва специални благодарности за финансовата подкрепа за отпечатване на броя на списанието на инж. Божидар Николов – ръководител на „ГЕОНИК ЗЕМЕМЕРНО БЮРО“ и […]

 • Общо събрание (Xl конгрес) на СГЗБ

  На редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), проведено на 01 декември 2016 г. в изпълнение на изискванията на Устава на СГЗБ се взе решение за насрочване на Общо събрание (Xl конгрес) на СГЗБ. Общото събрание ще се проведе на 27 април 2017 г., в зала № […]

 • СГЗБ издаде нова електронна книга с автори проф. Г. Милев и д-р И. Милев

  СГЗБ спомогна издаването на нова електронна книга с автори Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев. Книгата „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“ е част от проекта  „Приложна геодезия“ на авторите, състоящ се от две части 1. Инженерна геодезия и 2. Други приложения на геодезията (Не инженерни приложения на геодезията), […]

 • Заседание на УС на СГЗБ – 01.12.2016г.

  На 01.12.2016 г. /четвъртък/, от 13:00 часа, в зала 105, ет. 1 на ДНТ, ул.”Г.Раковски” 108, София, се проведе заседание на Управителния съвет на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) при следния дневен ред: Отчет на дейността на СГЗБ за 2016 г., докладва: Предс. на СГЗБ д-р инж. И. Калчев; Отчет на Центалната […]

 • Отчет пред УС на СГЗБ за 2016г.

  Публикуван е отчет за дейността на СГЗБ, в който е представена обобщена информация за периода от 30.11.2015г. до 30.11.2016г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ с цел представяне пред Управителния съвет на Съюза на резултатите от дейностите по изпълнение на приетия план за 2016г. Заседанието на УС на СГЗБ ще бъде се […]

 • Технически семинар НОВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ в Пловдив

  Заповядайте на събитието с многогодишна история, организирано от СГЗБ в гр. Пловдив по време на Есенния технически панаир. Повече информация можете да намерите тук.

 • Становища и предложения от СГЗБ относно проекти на документи на АГКК

  На сайта на АГКК през последения месец бяха публикувани за обществено обсъждане няколко пректа на документи – наредби, техническа спецификация за отстраняване на явна фактическа грешка. Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) в стремежа си да изразява мнението и интересите на геодезическата колегия  в диалога с администрацията състави и предложи становища и предложения […]

 • Публикуван е новият брой 3-4’2016 на съюзното списание ГКЗ

  Излезе от печат новият брой 3-4’2016 на списанието „Геодезия, Картография и Земеустройство“ (ГКЗ), издавано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Електронното издание на списанието ГКЗ можете да намерите тук. Абонатите на книжното издание на списанието ще го получат своевременно по поща. Използвам случая да поздравя и благодаря на членовете екипа на редакционната колегия, които […]

 • Покана от АГКК за индикативни оферти за отстраняване на явни фактически грешки

  АГКК поиска официално от геодезическите професионални организации индикативни оферти за геодезически дейности за отстраняване на явни фактически грешки в неурбанизираната територия и контрол на коригираните цифрови данни. В поканата АГКК съобщава, че е директен бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“, Процедура BG05SFOP001-1.002 за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ с […]

 • Фотоконкурс „Геодезистите снимат“

  Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че можете да участвате във фотоконкурса „Геодезистите снимат“, организиран от Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България. Класирането ще бъде обявено на 3-4 ноември на XXVI Международен симпозиум. Крайния срок за изпращане на Вашите предложения е  до 1 октомври 2016 г.  Моля използвайте приложения формуляр за заявяване на Вашето участие: Формуляр […]