• Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е обществена, съсловна, непартийна организация. В него членуват от учащи се до пенсионери, от техници до професори, обединява служители на държавни и частни фирми, на предприятия, на университети, на работодатели и изпълнители на геодезически дейности.
    Той е създаден през 1922 година и е член на Федерацията на научно-техническите съюзи. Има регионални структури в почти всички 28 области на Страната. Повече за СГЗБ ТУК
  • НОВИНИ


СЪЮЗЪТ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕНУВА В :

  • fig_logo

  • isprs_LOGO

  • clge

  • logoFNTS